غضنفر:برو یه نوشیدنی واسم بگیر!
پسرش:کولا یا پپسی؟؟
غضنفر: کولا!
پسرش:دایت یا عادی؟؟
غضنفر: دایت!
پسرش:قوطی یاشیشه؟؟
غضنفر:قوطی!
پسرش:کوچیک یا بزرگ؟؟
غضنفر: اصلا نمیخوام برو واسم آب بیار!
پسرش:معدنی یا لوله کشی؟؟
غضنفر: آب معدنی!
پسرش: سرد یا گرم؟؟
غضنفر:میزنمتااااا !
پسرش:باچوب یا دمپایی؟؟
غضنفر:حیوون!
پسرش:خر یا سگ؟؟
غضنفر:گمشو از جلو چشمام!!
پسرش:پیاده یا با دو؟؟
غضنفر:باهرچی برو فقط نبینمت!
پسرش: باهام میای یا تنها برم؟؟
غضنفر:میام میکشمتاااااا !
پسرش:با چاقو یا ساطور؟؟
غضنفر: باساطور!
پسرش: قربانیم میکنی یا تیکه تیکه ؟؟
غضنفر:خدا لعنتت کنه قلبم وایستاد!
پسرش: ببرمت دکتر یا دکترو بیارم اینجا؟؟
غضنفر: ببر بخش سی سی یو!
پسرش: واست گل بیارم یاشیرینی؟؟تاريخ : یکشنبه سی ام تیر ۱۳۹۲ | 5:44 | نویسنده : :) |
مترجم سایت
  • پاتوق سرگرمی
  • خنجر
  •